MY BEST TIME

This is my best time that I achived in the year 2016.

43:02

SWIM

4:21:27

BIKE

2:48:37

RUN

7:56:55

TOTAL

Check out
my personal videos

PetrolLogo_gray
Hrastnik_logo_siv
EtiLogo_gray
Zavarovalnica_Triglav_Logo.svg
KarnionLogo2010_gray
SPEKTER-VEKTOR-PDF_siv
Podlogo_Pavčnik_gray
Podlogo_Salming_gray
Podlogo_Scott_gray
MAP_logo_2
partnerLogo-Head_siv
HIGH5_siv
LOG_DTSwiss_short_wb_CMYK_2007_copy_siv
Podlogo_Garmin_gray
Cycling_siv
Moxy-BANNER-logo_siv
logo10_siv
gume2
hrastnik_grb_siv